Alus

Es atradu div’ bitites

Es atradu div’ bitites
Silēi alu brūvejot;
Dod, bitite, nodzerties
Zaļā ziedu krūziņā.

Vilciņš alu padarīja

Vilciņš alu padarīja,
Lapsa dedza brandavīnu:
Tis gribēja šoruden
Savus bērnus godināt.

Vilciņš alu padarīja

Vilciņš alu padarīja,
Savu radu gaidīdams;
Visas purvu purvmalītes
Šļaukstēt vien šļaukstējās.