Alus

Ai bitīte, vīvuliņa

Ai bitīte, vīvuliņa,
Ko mēs divi darījām?
Dzērām miežu alutiņu,
Dārziņā gulēdami.

Galdam kājas nolīkušas

Galdam kājas nolīkušas,
Kas tās līkas nolocīja?
To darīja tīra maize,
Mans brūvēts alutiņš.

Ak tu, sila Miķelīti

Ak tu, sila Miķelīti,
Tavu saldu alutiņu:
Vienu malku nodzēros,
Visas krūtis nodimdēja.

Miķelītis man sacīja

Miķelītis man sacīja,
Dari mīkstu alutiņu;
Ko darīšu, Miķelīti,
Trīs graudiņi vārpiņā.