Arāji

Neba maize pati nāca

Neba maize pati nāca
Mana brāļa sētiņā;
Es aiznesu brokastiņu,
Jau sirmīši nosvīduši.

Arājiņa līgavai

Arājiņa līgavai
Sudrabiņa sakte mirdz;
Dravenieka meitiņai
Zelts spīdēja vaiņagā.

Sieru, pienu ganiņam

Sieru, pienu ganiņam,
Arājam siera sulu:
Kam apara papuvīti
Melnajām velēnām.

Dodiet man četri zirgi

Dodiet man četri zirgi,
Četras labas ecēšiņas,
Lai es braucu tīrumā
Velēniņu līdzināt.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami
Vaska cimdi rociņā;
Lai tam būtu vaska cimdi,
Kad viņš būtu arājiņš.