Bāliņš

Ai dieviņi, ai dieviņi

Ai dieviņi, ai dieviņi –
Brālīts mani godināja:
Pirmo reizi kūmās lūdza,
Liek manā vārdiņā.

Cēlās agri tā bitīte

Cēlās agri tā bitīte,
Vēl agrāki bāleliņi;
Tāļu gāja tā bitīte,
Vēl tāļāki bāleliņi.

Kur tu iesi, bāleliņ

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
-Ieš’, māsiņ, siliņā
Bitītei doru cirst.

Deviņ’ ir ošam zari

Deviņ’ ir ošam zari,
Devītā Saule lēca;
Deviņ’ ir man bāliņi,
Devīts kunga karavīrs.

Guli, guli, bāleliņi

Guli, guli, bāleliņi,
Vējš nolauza ozoliņu;
Kam neņēmi garu cirvi,
Kam zariņus neapcirti?