Bāliņš

Īstais brālīti

Īstais brālīti,
Ved māsu dancot,
Trīs reizes apgriez,
Dod tautu rokās!

Viena pate es māsiņa

Viena pate es māsiņa,
Man deviņi bāleliņi;
Man deviņi bāleliņi
Kā tie rīta auseklīši.

Es neiešu tautiņās

Es neiešu tautiņās
Bez trejādu bāleliņu:
Tēva brāļa, mātes brāļa,
Mana īsta bāleliņa.

Pulciņā, pulciņā

Pulciņā, pulciņā,
Bāleliņi, pulciņā!
I bitītes medu nes,
Pulciņā strādādamas.

Bišu tēvs priecājās, Šogad laba vasariņa, Šogad laba vasariņa, Medutiņa nepietrūka.
Kas miedziņu negulēja? Viena bija meitu māte, Otra bišu māmulīte: Meitu māte pūru loka, Bite
Bite lūdza pļāvējiņu, Lai pameta āboliņu, Lai pameta āboliņu, Salda medus devējiņu.
Manam tēvam tādas bites Kā pērnie telēniņi: Ar vindiņu medu vilka Resnajā ozolā.
Sarkanais āboliņ, Kādēļ šogad vēlu ziedi? Nebūs medus bitītēm, Ne vainaga galviņā.