Bāliņš

Īstais brālīti

Īstais brālīti,
Ved māsu dancot,
Trīs reizes apgriez,
Dod tautu rokās!

Viena pate es māsiņa

Viena pate es māsiņa,
Man deviņi bāleliņi;
Man deviņi bāleliņi
Kā tie rīta auseklīši.

Es neiešu tautiņās

Es neiešu tautiņās
Bez trejādu bāleliņu:
Tēva brāļa, mātes brāļa,
Mana īsta bāleliņa.

Pulciņā, pulciņā

Pulciņā, pulciņā,
Bāleliņi, pulciņā!
I bitītes medu nes,
Pulciņā strādādamas.