Bāliņš

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur aizgāja div’ bāliņi:
Lūku plēst, dzeiņu vīt,
Ozoliņu darināt.

Strauja teki Daugaviņa

Strauja teki Daugaviņa
Gar bāliņa namdurvīm;
Tā nes daiļus ozoliņus
Ar visām bitītēm.

Dūmi kūp siliņā

Dūmi kūp siliņā,
Atskrien bite raudādama:
Tur sadega brāliņam
Simts rakstītu ozoliņu.