Bites

Vai māmiņa ielikusi

Vai māmiņa ielikusi
Pūrā vaska ritenīti?
Aiz bitēm nevarēju
Klētij durvju virināt.

Ne kauns bija bāliņam

Ne kauns bija bāliņam,
Zelta jostiņ’ apjožot:
Trijas bites ozolā,
Seši vaska gabaliņi.

Aiz kājiņas biti sēj

Aiz kājiņas biti sēj’
Pie resnāja ozoliņ’,
Kam tā mani niecināj’
Skabargaiņu dējaliņ’.