Bites

Daudzi bite daudzināja

Daudzi bite daudzināja
Vērī dētu ozoliņ’;
Vēl nebija vis tik daudzi,
Kā bitīte daudzināj’.

Vai bitīte laiska sieva

Vai bitīte laiska sieva,
Ka tai mazs augumīns?
Bitītēm gājumīnu
Ar sudrabu līdzināja.