Bites

Šūniem bite namu dara

Šūniem bite namu dara,
Vaskiem dara istabiņu;
Priežu virsa duraviņas,
Tās bij viegli virināt.

Ai bitīte, ai bitīte

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja.