Bites

Šūniem bite namu dara

Šūniem bite namu dara,
Vaskiem dara istabiņu;
Priežu virsa duraviņas,
Tās bij viegli virināt.

Ai bitīte, ai bitīte

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja.

Kas miedziņu negulēja? Viena bija meitu māte, Otra bišu māmulīte: Meitu māte pūru loka, Bite
Divi, divi, kas tie divi, Kas miedziņa negulēja? Ūdens miega negulēja, Saule, gaisu tecēdama.
Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.
Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.