Ai bitīte, ai bitīte

Ai bitīte, ai bitīte,
Tavu lielu čaklumiņu:
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti,
Ne miedziņa negulēja.

Kas miedziņu negulēja?

Kas miedziņu negulēja? Viena bija meitu māte, Otra bišu māmulīte: Meitu māte pūru loka, Bite nesa saldu medu.

Divi, divi, kas tie divi

Divi, divi, kas tie divi, Kas miedziņa negulēja? Ūdens miega negulēja, Saule, gaisu tecēdama.

Visu nakti negulēju

Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.

Guļu, guļu, miegs nenāk

Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.