Dievs

Ai bitīte, ai bitīte

Ai bitīte, ai bitīte,
Tu nes lielu svētībiņu:
Saldu medu bērniņiem,
Vaska sveci Dieviņam.

Dievs aizliedza bitītei

Dievs aizliedza bitītei
Sarkano āboliņu,
Kam bitīte nesvinēja
Svētas dienas launadziņu.

Ej, bitīt, tu pie Dieva

Ej, bitīt, tu pie Dieva,
Atdod savu saldumiņ’;
Atdod tavu medutiņ’,
Es kārītes tev atdošu.