Dievs

Ko, Saulīte, tu redzēji

Ko, Saulīte, tu redzēji,
Gaisa vidu tecēdama?
Redzēj’ Dievu spēlējam,
Enģelīšus dancojam.

Gana agri es cēlos

Gana agri es cēlos,
Mīļš Dieviņš vēl jo agri.
Ko, Dieviņ, tu cēlies?
Kā tev agri vajadzēja?

Augsti dzied cīrulītis

Augsti dzied cīrulītis
Par visiem putniņiem;
Augsta Dieva valdīšana
Par visiem kundziņiem.