Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans,
Es Jānīša līgaviņa:
Es viņam jostu pinu
Deviņiem dzīpariem.

Vai bij tava līgaviņa

Vai bij tava līgaviņa Cūkas vien ganījusi: Vai adīja cimdus, zeķes, Cūkactiņas, pāradiņi.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Ne kauns bija bāliņam

Ne kauns bija bāliņam Zelta joztiņ' apjožot : Trijas bites ozolā, Seši vaska gabaliņi.