Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem:
Jānīts man palīdzēja
Raibas govis paganīt.

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu Deviņiem cekuliem, Lai aug man govis, vērši Deviņām kārtiņām.

Jānīšam jostu aužu

Jānīšam jostu aužu Deviņiem dzīpariem: Jānīts man palīdzēja Raibas govis paganīt.

Jānīts mans, Jānīts mans

Jānīts mans, Jānīts mans, Es Jānīša līgaviņa: Es viņam jostu pinu Deviņiem dzīpariem.

Ne kauns bija bāliņam

Ne kauns bija bāliņam Zelta joztiņ' apjožot : Trijas bites ozolā, Seši vaska gabaliņi.