Lācis

Guli, guli, lāču māte

Guli, guli, lāču māte,
Saulīt’ lielu gabaliņu.
Biezi meži, platas lapas,
Saule cauri nespīdēja.

Jaunas vīzes apsaāvis

Jaunas vīzes apsaāvis,
Silā gāju dores dēt;
Meža Mika nolūkoja,
Saldu medu iecerēja.

Lācis kāpa ozolā

Lācis kāpa ozolā,
Sakās kunga dravinieks;
Kur tev dzeinis, kur vācele,
Kur, lācīti, medu liksi?