Laima

Dievam dieniņ`i aizgāja

Dievam dieniņ`i aizgāja,
Ar Laimiņu runājot,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltā saulītē.

Nesabiju biedējama

Nesabiju biedējama,
Ne tumsā traucējama:
Dievs man bija ceļā draugs,
Laima ceļa maliņā.

Sēd`, māsiņa, rindiņā

Sēd`, māsiņa, rindiņā,
Pašā rindas galiņā!
Nāks Laimiņa, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdama.

Pati Laimiņ` ielocīja

Pati Laimiņ` ielocīja
Bārenei villainīti;
Divi pušķus zelta lika,
Trešu lika sudrabiņ`.

Ak tu, Laimes dzeguzīt

Ak tu, Laimes dzeguzīt,
Tu taisnības nedarīji:
Citam dodi tu par daudz,
Citam maizes nav ko ēst.

Citi ļaudis tā sacīja

Citi ļaudis tā sacīja:
Tev Laimīte noslīkusi;
Es redzēju sav` Laimīti
Zelta laipu laipojot.