Lieldienas

Lielas dienas, Lielas dienas

Lielas dienas, Lielas dienas,
Cepiet raušus krāsnīnās;
Raudziet alu, vāriet olas,
Lai es varu priecāties!

Apsaāvu baltas kājas

Apsaāvu baltas kājas,
Sasukāju gludu galvu:
Lielas dienas rītiņš bija,
Tad gribēju smuka būt.

Trīs gadiņi pieminēju

Trīs gadiņi pieminēju,
Kur Lieldienu šūpojos:
Ne tur auga zaļa zāle,
Ne sarkans āboliņš.

Atnāca Lieldiena dziedādama

Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama;
Aizgāja Lieldiena raudādama,
Zelta zīlītes lasīdama.

Es ko atradu

Es ko atradu
Šūpuļa vietā:
Mana paša bāliņa
Zeltgredzentiņu.

Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.
Sīli, sīli, būs tev tiesa, Kam siliņu dedzinaji: Bāliņam sadeguši Trīs rakstiti ozoliņi.
Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.
Man pakāra bāleliņi Vizulīšu šūpolītes; Skan podziņas, skan zīlītes, Skan vizuļu šūpolītes.
Lieldienai vaicāju, Kur kārt šūpoles? Avota kalnā, Sudraba stabā.