Šūpojās, līgojās

Šūpojās, līgojās,
Kas iesēda šūpulī?
Linu sauja, magonīte,
Tā iesēda šūpulī.

Ap Meteni slaidi laižu

Ap Meteni slaidi laižu, Lai liniņi gari aug; Ap Lieldienu šūpojos, Lai telītes barojas.

Es ar savu mīļāko

Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta viervu, Es sudraba gredzentiņu.

Es neiešu ne ar vienu

Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.

Trīs gadiņi pieminēju

Trīs gadiņi pieminēju, Kur Lieldienu šūpojos: Ne tur auga zaļa zāle, Ne sarkans āboliņš.