Lieldiena, māmulīt, Kur kārsim šūpulīt`? - Kar priedei, kar eglei, Kar mazai bērziņai.
Manis dēļ tēvs, māmiņa Brūvē alu, cep maizīti; Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, Es gulēju šūpulī.
Vāverīte, kuplastīte, Kas tev kāra šūpulīti? - Priedes zari, egles zari, Vēja māte šūpotāja.
Drīz es gāju, drīz tecēju, Kur māmiņa man` raidīja; Kā māmiņa tad tecēja, Kad raudāju
Pilna Māras istabiņa Sīku, mazu šūpulīšu: Kad to vienu kustināja, Visi līdzi līgojās.