Liepa

Medutiņ, medutiņ

Medutiņ, medutiņ,
Kur tu biji dabūjams?
Kuplas liepas iedobā,
Tur bitītes ievākušas.

Atminati, jaunas meitas

Atminati, jaunas meitas,
Kas bij liepu dārziņā?
Lācīts kāpa liepiņāji,
Medutiņu gribēdams.

Staigā viegli, tautu meita

Staigā viegli, tautu meita,
Pa liepiņas lapiņām:
Mans brālītis, dravenieks,
Liepā guļ dienasvidu.

Bitītei namu daru

Bitītei namu daru
No ozola viduklīša:
Bitīt’ man medu nesa
No liepiņas ziediņiem.

Zem ozola nestāvēju

Zem ozola nestāvēju –
Zem ozola liela rasa;
Zem liepiņas pastāvēju
Kā zem mātes villainītes,

Aiju, aiju, zaļa liepa

Aiju, aiju, zaļa liepa.
Tavu lielu kuplumiņu!
Zem liepiņas paslēpos
Kā zem mātes villainītes.