Liepa

Sudrabota liepa auga

Sudrabota liepa auga
Novadiņa maliņā;
Vējš nopūta liepu ziedus
Pa visiem novadiem.

Sen ziedēja ozoliņi

Sen ziedēja ozoliņi,
Sen ziediņi pabiruši,
Nu liepiņa uzziedēja,
Nu zied visas pazarītes.

Uz akmeņa liepa auga

Uz akmeņa liepa auga
Pazeltītu virsotnīti.
Pilni zari sīku putnu,
Strazdiņš sēd virsotnē.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu,
Man ozola vajadzēja;
Kam bij man liepu lauzt,
Pat’ liepiņa i būdama.

Grūt’ kuplai liepiņai

Grūt’ kuplai liepiņai
Liela ceļa maliņā:
Sirmi zirgi saknes mina,
Jauni zēni zarus lauza.

Citiem dega purvi, meži

Citiem dega purvi, meži,
Man izdega liepu mežs;
Kur bij manim krijas ņemt,
Māsiņai pūru šūti?

Skopa, skopa vāverīte, Savas māsas nemieloja: Pūriņā sapelēja Aizpērnie kodoliņi.
Vāverīte danci veda Zem kuplā kadiķīša; Kā tai bija nedancot, Pūrā riekstu kodoliņi.
Lapsiņai, māsiņai, Visi svārki noplīsuši, Visi svārki noplīsuši, Purvus, mežus bradājot.
Lapsai aste nokritusi, Purva malu staigājot. Ja jūs kāds atrodat, Paceliet lapsas asti!
Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam kājas apsalušas, Vilkam kājas apsalušas, Purvus, mežus bradājot.