Liepa

Lieta, lieta liepiņā

Lieta, lieta liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas pūru taisu,
No zariņa – pūra vāku.

Lieta, lieta liepiņā

Lieta, lieta liepiņā,
Lieta liepas zariņā;
No liepiņas kokles griezu,,
No zariņa stabulītes.