Liepa

Lieta, lieta liepiņā

Lieta, lieta liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas pūru taisu,
No zariņa – pūra vāku.

Lieta, lieta liepiņā

Lieta, lieta liepiņā,
Lieta liepas zariņā;
No liepiņas kokles griezu,,
No zariņa stabulītes.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.
Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.
Pazasēdi, bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenīts Sev svārciņus šūdināj'.
Šūn, bitite, melnu krēslu Ozoliņa zariņā, Tur tu pate atsēsies, Dravinieku mielodama.
Es gribēju ar bāliņu Līdzi kāpti ozolā; Aizsameta vilānīte Ozoliņa zariņā.