Māsiņas

Bitīt’ šuva atšūdama

Bitīt’ šuva atšūdama,
Līkumiņus locīdama;
Mēs, māsiņas, mātes meitas,
Šādu darbu nemākam.

Visu gadu naudu krāju

Visu gadu naudu krāju
Metenīša vakaram:
Es māsiņas vizināšu
Metenīša vakarāi.

Nāc, māsiņa, ciemoties

Nāc, māsiņa, ciemoties
Metenīša vakarai:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

Zied ābele pret ābeli

Zied ābele pret ābeli,
Katra kalna galiņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu,
Katra tautu sētiņā.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.

Es redzēju ganīdama, Skudre vilka dzīpariņu Vai skudrīte sagšas auda, Vai locīja ielociņus?
Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.
Skudra man iekoda Kreisāji gurnā, Pārgāju mājā, Pateicu tēvam Tēvs man šūdina Tērauda bikses.
Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.
Ar bititi es aparu Visus tēva tīrumiņus, Ar skudriņu mellaciti Visus līdzi noeceju.