Nāc, māsiņa, ciemoties

Nāc, māsiņa, ciemoties
Metenīša vakarai:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

Ganīdama cimdus adu

Ganīdama cimdus adu, Pupu malā sēdēdama: Zirņu ziedu, pupu ziedu Raibus cimdus noadīju.

Nāc, Jumīti, mūs’ mājās

Nāc, Jumīti, mūs' mājās, Še būs laba dzīvošana: Došu maizi, došu zirņus, Saldu alu nodzerties.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.

Zied ābele pret ābeli

Zied ābele pret ābeli, Katra kalna galiņā; Dzied māsiņa pret māsiņu, Katra tautu sētiņā.