Nauda

Bitīte bajāra

Bitīte bajāra
Kalponīte:
Tā nesa zeltiņu,
Tā sudrabiņu.

Šorīt muti nomazgāju

Šorīt muti nomazgāju –
Vairāk ledus, ne ūdeņa,
Lai manai pādītei
Vairāk zelta, ne sudraba.

Ai bitīte, svārbulīte

Ai bitīte, svārbulīte,
Maksā manu dienas darbu:
Sen skaidiņa sapuvusi,
Dienas darbi nemaksāti.

Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar
Kas grib daudz sīkas naudas, Lai dēj šķību ozoliņu: Zelta nauda sabirusi Šķībajā ozolā.
Aramāi zemītē Šūpulīti nekarat: Aramāi zemītē Zelta nauda apakšā.
Es redzēju Jūras māti Siekiem naudas mērojam, Siekiem naudas mērojam, Pūriem vecu dālderīšu. Es tev
Visu gadu naudu krāju Metenīša vakaram: Es māsiņas vizināšu Metenīša vakarāi.