Nauda

Bitīte bajāra

Bitīte bajāra
Kalponīte:
Tā nesa zeltiņu,
Tā sudrabiņu.

Šorīt muti nomazgāju

Šorīt muti nomazgāju –
Vairāk ledus, ne ūdeņa,
Lai manai pādītei
Vairāk zelta, ne sudraba.

Ai bitīte, svārbulīte

Ai bitīte, svārbulīte,
Maksā manu dienas darbu:
Sen skaidiņa sapuvusi,
Dienas darbi nemaksāti.