Balta cūka peld pa jūru

Balta cūka peld pa jūru,
Naudas kule mugurā.
Peld cūciņa maliņā,
Grimst naudiņa dibenā.

Smalku skuju priedīt’ dēju

Smalku skuju priedīt' dēju Tīrumiņa galiņā Tur bitīte ielīgoja Ar to vasku ritenīti. No tā vasku ritenīša Naudiņā iekūlos, Naudiņā lasīt tālāk

Kaut man būtu tā naudiņa

Kaut man būtu tā naudiņa, Kas guļ jūras dibenā, Es nopirktu Rīgas pili Ar visiem namniekiem.

Tec, laiviņ, dej, laiviņ

Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.

Balta zied ābelīte

Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.