Ūdris, bebris cīkstējās

Ūdris, bebris cīkstējās
Straujupītes maliņā.
Abi bija naudas vīri
Naudas svārki mugurā.

Šam bij grūt, tam bij grūt

Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar abām rociņām.

Kas grib daudz sīkas naudas

Kas grib daudz sīkas naudas, Lai dēj šķību ozoliņu: Zelta nauda sabirusi Šķībajā ozolā.

Aramāi zemītē

Aramāi zemītē Šūpulīti nekarat: Aramāi zemītē Zelta nauda apakšā.

Es redzēju Jūras māti

Es redzēju Jūras māti Siekiem naudas mērojam, Siekiem naudas mērojam, Pūriem vecu dālderīšu. Es tev lūdzu, Jūras māte, Dod man lasīt tālāk