Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar
Izdzen gani tīrumā.
Gani stāv kalniņā,
Lopi mauj lejiņā.

Nāk rudenis, pavasaris

Nāk rudenis, pavasaris, Nāk meitàm bēdu laiks: Rudens jēma vaiņadziņu, Pavasaris gredzentiņu.

Lai man tika, kas man tika

Lai man tika, kas man tika, Pavasaris vien man tika: Kumeļam zaļa zāle, Man tàs ciema dzeltenites.

Putra, putra, karašìnas

Putra, putra, karašìnas Badu dara sētiņâ: Kad atnāca pavasaris, Balta kule mugurâ.

Vērpat, meitas, snājat, meitas

Vērpat, meitas, snājat, meitas, Pavasara negaidat; Kad atnāca pavasaris, Dzērves kliedza tīrumâ ?.