Velc, pelīte, saldu miegu

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajam bērniņam!
Atvilkusi, atnesusi,
Liec šūpuļa pagalvī!

Velc, pelīte, saldu miegu

Velc, pelīte, saldu miegu Mazajam bērniņam! Atvilkusi, atnesusi, Liec šūpuļa pagalvī!

Pele čīkst, rati raud

Pele čīkst, rati raud, Pelei rati saplīsuši. Pelei rati saplīsuši, Bērniem miegu vadājot.

Aunies kājas, vilka bērns

Aunies kājas, vilka bērns, Lēksim sila gabaliņu, Tur ganīja ciemu gani Dūnezera maliņā. Ķersim vienu aveniņu Ar visiem radziņiem, Ar lasīt tālāk

Nu kaķītis Rīgā brauca

Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.