Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.
Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.
Es apgulu saldu miegu Jūras kāpas maliņā Dzied akmens, raud ūdens, Vēja māte gavilē.
Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.