Velc, pelīte, saldu miegu

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajam bērniņam!
Atvilkusi, atnesusi,
Liec šūpuļa pagalvī!

Nu kaķītis Rīgā brauca

Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.

Visu nakti negulēju

Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.

Guļu, guļu, miegs nenāk

Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.

Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.