Pele čīkst, rati raud

Pele čīkst, rati raud,
Pelei rati saplīsuši.
Pelei rati saplīsuši,
Bērniem miegu vadājot.

Divi, divi, kas tie divi

Divi, divi, kas tie divi, Kas miedziņa negulēja? Ūdens miega negulēja, Saule, gaisu tecēdama.

Visu nakti negulēju

Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.

Guļu, guļu, miegs nenāk

Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.

Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.