Putni

Pūce brauca Liepājā

Pūce brauca Liepājā
Ar baložu māmuliņu.
Kur būs mums cita pūce,
Kur baložu māmuliņa?

Pūce, pūce, lielcekule

Pūce, pūce, lielcekule,
Neej strazdu pulciņā!
Liels pulciņš strazdu tek,
Noplūks tavu cekulīti.

Teterītis tiltu dara

Teterītis tiltu dara
Niedoliņa krūmiņā;
Irbju bānis pāri gāja
Dzeltenāmi kājiņām.

Cīrulīti, cīrulīti

Cīrulīti, cīrulīti,
Pavasara dziedātāj!
Vai tu ledū neiesali,
Cinī ziemu gulēdams?

Kas kaitēja man dzīvot Diža meža maliņā: Atnāks silta vasariņa, Būs man daudz darbinieku.
Aiz Daugavas lieli meži Dzeltenām galotnēm. Es, pa vidu staigādama, Viju zelta vainadziņu.
Lec, saulīte, rītā agri, Sildi meža virsotnītes: Bāliņam rokas sala, Ozoliņu stādinot.
Lapsiņai, māsiņai, Visi svārki noplīsuši, Visi svārki noplīsuši, Purvus, mežus bradājot.
Iedēstīju ozoliņu Leišu meža viducī; Leišam mežs piederēja, Man pieder ozoliņš.