Teterītis tiltu dara

Teterītis tiltu dara
Niedoliņa krūmiņā;
Irbju bānis pāri gāja
Dzeltenāmi kājiņām.

Odiņš kliedza, odiņš brēca

Odiņš kliedza, odiņš brēca, Odam kāja nosvilusi; Odam kāja nosvilusi Pieguļnieku guntiņā.

Apsaāvu baltas kājas

Apsaāvu baltas kājas, Sasukāju gludu galvu: Lielas dienas rītiņš bija, Tad gribēju smuka būt.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam kājas apsalušas, Vilkam kājas apsalušas, Purvus, mežus bradājot.