Pūce, pūce, lielcekule

Pūce, pūce, lielcekule,
Neej strazdu pulciņā!
Liels pulciņš strazdu tek,
Noplūks tavu cekulīti.

Bērziņš auga uz akmeņa

Bērziņš auga uz akmeņa, Strazdiņš dzieda galiņā; Bērziņam mīkstas lapas, Strazdam skaista valodiņa.

Uz akmeņa liepa auga

Uz akmeņa liepa auga Pazeltītu virsotnīti. Pilni zari sīku putnu, Strazdiņš sēd virsotnē.

Pūce, pūce, platu galvu

Pūce, pūce, platu galvu, Pacel krēslu vanagam, Lai apsēde vanadziņis Ar saviemi bērniņiem.

Vanadziņš brīnījās

Vanadziņš brīnījās, Pūcei auga skaisti bērni. - Kas tev bēda, vistu zagli, Kāda māte, tādi bērni.