Vasara

Bišu tēvs priecājās

Bišu tēvs priecājās,
Šogad laba vasariņa,
Šogad laba vasariņa,
Medutiņa nepietrūka.

Ko darām, pieci brāļi

Ko darām, pieci brāļi,
Šādu garu vasariņu:
Uzcērtam dēļu klēti,
Pieberam miežu, rudzu.

Lai vasara, kam vasara

Lai vasara, kam vasara,
Jānīšam, tam vasara:
Tam sadila dzelzu vāģi,
Vasariņu vizinot.