Zaķis

Lai bij labi, kam bij labi

Lai bij labi, kam bij labi,
Zaķīšam tam bij labi:
Vai bij ziema, vai vasara,
Pelēks kažoks mugurā.

Zinu, zinu, bet neteikšu

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur baltais zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.

Jāņu tēvs bēdājās

Jāņu tēvs bēdājās,
Zaķi miežus noēduši;
Tas ir labi, tā vajaga,
Kam miestiņu nebrūvēja.

Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.
Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.
Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.
Zaķīts raud raudādams - Kur būs ņemt līgaviņu? Ņem, zaķīti, līgaviņu No vāveres meitiņām!
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.