Vilciņš zaķi aicināja

Vilciņš zaķi aicināja
Sava dēla raudzībās.
– Ietin ietu, neliegtos,
Nav man goda kamzolīša.
Mani goda kamzolīši
Paegļos sadeguši…

Ai, vilciņ, garkājīti

Ai, vilciņ, garkājīti, Palaid rikšus silmaliņu, Tur aizdzina ciema gani Div' pulciņi balt' aitiņu.

Trīs gadi tētis

Trīs gadi tētis Līdumu līda, Jauno dēliņu Gaidīdams.

Kur, vilciņ, tu tecēsi

Kur, vilciņ, tu tecēsi Basajām kājiņām? - Uz siliņu aiz mežiņa Pie baltām aitiņām.

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca

Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam bērni nosaluši; Kur nu būs jēru zagļi, Aitu bērnu rājējiņi?