Vilciņš zaķi aicināja

Vilciņš zaķi aicināja
Sava dēla raudzībās.
– Ietin ietu, neliegtos,
Nav man goda kamzolīša.
Mani goda kamzolīši
Paegļos sadeguši…

Kas tur kliedza, kas tur sauca

Kas tur kliedza, kas tur sauca Aiz Daugavas siliņā? Zaķīts pūta ledus tauri, Ziemassvētkus vēstīdams.

Kam tie meži, kam tie sili

Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.

Zaķīts raud raudādams

Zaķīts raud raudādams - Kur būs ņemt līgaviņu? Ņem, zaķīti, līgaviņu No vāveres meitiņām!