Ai, Daugava, Daugaviņa, Tu asaru dzērējiņa: Daža māte dēlu raud, Daža māsa bāleliņu, Daža laba
Dziedat paši, tēvs ar māti, Sava bērna kristabās, Kam lūdzāt tādas kūmas, Kas dziedāt nemācēja.
Mārtiņam vīzes pinu I aukliņas darināju: Mārtiņš manas govis gana Visu garu vasariņu.
Kas vilkam vīzes lieca, Kas aukliņas darināja? Ik vakaru stabulēja, Sila malu staigādams.
Platas vīzes apāvos, Silā gāju doru dēt. Sak' lācītis lūkodams: Edz, kur bišu dējējiņš! Būs