Ceļa malas dāboliņš Nekam lielis nederēja: Ne bitīte ziedu vilka, Ne pin meitas vaiņagā.
Uzliksim saimniecei Baltu ziedu vainadziņu, Lai aug viņas raibaliņas Baltajiem ziediņiem.
Pļāvējiņi, bāleliņi, Kam jūs pļaujat āboliņu: Āboliņam zieda laiks, Bitītēm medus laiks.
Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.
Rītā govis ganidama, Aplīgoju ozoliņu: Vakarā sadzīdama, Redzu bites ielienot.