Balts

Baltas aitas

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļâ,
Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa,
Tur aitiņas mazgajàs.

Kas gribat baltas aitas

Kas gribat baltas aitas,
Dzenat aitas piegguļâ,
Jāņa nakti zelta rasa,
Tur aitiņas mazgajàs.

Kalnā kāpu skatīties

Kalnā kāpu skatīties,
Kā raženi upe tek:
Melni, melni viļņodama,
Baltas putas līgodama.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kalnā kāpu skatīties, Kā raženi upe tek: Melni, melni viļņodama, Baltas putas līgodama.
Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.
Līgo lauki, līgo pļavas, Savas dienas gaidīdami; Kad atnāca Jāņu diena, Visiem ziedu seģenītes.
Līgo rudzi, līgo mieži, Līgo visa labībiņa; Kāpostiņi nelīgoja, Līgo paši stādītāji.
Līgo, līgo, ozoliņi, Ar visām bitītēm: Gan tu drīzi aizlīgosi Kurzemnieku upītē.