Pieci gadi ganos gāju

Pieci gadi ganos gāju,
Pelnīj’ pieci kažociņ’;
Kad es gāju čigānos,
Visi pieci mugurā.

Bij manam tētiņam

Bij manam tētiņam Bišu spārnu kažociņš; Ne tas mirka rasiņā, Ne izkalta saulītē.

Aiz Daugavas dori dēju

Aiz Daugavas dori dēju, Cirv's iekrita Daugavā; Vecainē sienu pļāvu, Vilks apēda kažociņu.

Vaicā sētas saimenieks

Vaicā sētas saimenieks, Vai ir visi kumeliņi. Vilks apēda kumeliņu Ar visiem nadziņiem. Tur, puisīti, tavas bandas, Tur tavs lūša lasīt tālāk

Es uzvilku ūdens kreklu

Es uzvilku ūdens kreklu, Smalku zvirgzdu kažociņu, Lai varētu jūriņā Ar ziemeli rotāties.