Līgosim mēs bitīte

Līgosim mēs bitīte,
Tev siliņi, man āriņi;
Tev siliņi ziedu ņemt,
Man āriņi gotiņām.

Arājam melnas kājas

Arājam melnas kājas, Tīrumiņu staigājot; Tur uzauga zelta graudi Kuplajās vārpiņās.

Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi, Melnas zemes arājiņi, Baltas maizes pļāvējiņi, Sūra darba darītāji.

Lai nāk pati saimenīca

Lai nāk pati saimenīca Juma ņemti tīrumā; Ja nenāca saimenīca, Lai līgo tīrumā.

Ej, kaziņa, kārklu grauzt

Ej, kaziņa, kārklu grauzt, Negrauz zaļo ozoliņu: Lai stāv zaļais ozoliņš Mana tēva bitītēm.