Līgosim mēs bitīte

Līgosim mēs bitīte,
Tev siliņi, man āriņi;
Tev siliņi ziedu ņemt,
Man āriņi gotiņām.

Ceļa malas dāboliņš

Ceļa malas dāboliņš Nekam lielis nederēja: Ne bitīte ziedu vilka, Ne pin meitas vaiņagā.

Uzliksim saimniecei

Uzliksim saimniecei Baltu ziedu vainadziņu, Lai aug viņas raibaliņas Baltajiem ziediņiem.

Pļāvējiņi, bāleliņi

Pļāvējiņi, bāleliņi, Kam jūs pļaujat āboliņu: Āboliņam zieda laiks, Bitītēm medus laiks.

Pērkons rūca, pērkons dūca

Pērkons rūca, pērkons dūca, Es par viņu nebēdāju, Es ganīju savas govis Baltā ziedu ābolā.