Bitītes

Kur, bitītes, jūs ietit

Kur, bitītes, jūs ietit,
Liela drūzma dziedādam’?
-Iesim vaska ceļu liet,
Dravinieka meitu ved.

Es tai savai līgaviņai

Es tai savai līgaviņai
Dieva dēļi maizi devu:
Man bitītes svārkus šuva,
Sētmalā gulēdam’s.

Venta nesa ozoliņu

Venta nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm:
Brīžam lauza sīku ledu,
Brīžam sīku sudrabiņu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Metiet ziedus, kur metiet, Ventā ziedus nemetiet, Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.
Dzied, māsiņa, neziņģē, Lai ziņģē bāleliņš; Tec, Ventiņa, nevindo, Lai vindo Daugaviņa.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bitītēm: Brīžam lauza sīku ledu, Brīžam sīku sudrabiņu.
Venta nesa ozoliņu Ar visām bititēm Ozols gāja līgodams, Bitit' gāja raudadama.
Smagi, smagi Venta krāca Miglainā rītiņā. Eit, brāliši skatities, Kādu koku Venta nesa. Venta nesa