Vai tā mana viegla diena Zem vainaga gulējusi? Kā nocēla vainadziņu, Tā nocēla vieglu dienu.
Pošaties, Jāņa bērni, Sagaidiet Jāņa dienu: Jāņa diena spodra nāca, Ugunīs mirdzēdama.
Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.
Jāņa diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi sagaidām? Ar dziesmām sagaidām, Sējas darbus pabeiguši.
Meitas Jāni daudzināja Jau vakar, aizvakar; Puiši, šķelmi, nedaudzina Ne Jānīša vakarā.