Divi, divi, kas tie divi

Divi, divi, kas tie divi,
Paldies saku māmiņai
Vai tā dzird, vai nedzird:
Ka tā mani mazu dienu
Pie darbiņa radināja.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Es to savu rīta māli

Es to savu rīta māli Ar dziesmām sadziedāju, Lai nesaka citi ļaudis,- Darba dēļ noskumusi.

Bitīt’ bija čakla sieva

Bitīt' bija čakla sieva, Liela darba darītāja: Pilnu stropu tā pienesa Zelta vaska rituļiem.

Kā skudrītes siliņā

Kā skudrītes siliņā, Lielu pūzni savilkušas, Tā māsiņas pulciņā Lielu darbu padarīja.