Aizcel vārtus māmulīte

Aizcel vārtus māmulīte,
Pašai bara vedējai:
Kam Jumīti pametusi
Pašā lauka galiņā.

Saulīt` silta, māmiņ jauka

Saulīt` silta, māmiņ jauka - Abas vienu labumiņu: No saulītes silti rīti, No māmiņas mīļi vārdi.

Šuj, māmiņa, man krekliņu

Šuj, māmiņa, man krekliņu Deviņām vīlītēm; Devītā vīlītē Liec man gudru padomiņu.

Cīrulis dziedāja

Cīrulis dziedāja, Vasara nāca; Cep, māmiņ, kukuli, Es iešu ganos. Ja cepsi lielu, Tad dzīšu tālu; Ja cepsi mazu, Pie lasīt tālāk

Paldies devu māmiņai

Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.