Jumīts kūla Jumalīti

Jumīts kūla Jumalīti,
Aiz matiem turēdams:
Kam necepa biezu klaipu,
Kam karašas plikšķināja.

Jumim cepu gardu rausi

Jumim cepu gardu rausi No trijām labībām: No miežiem, no rudziem, No baltiem pūrīšiem.

Kur, Jumīti, glabājies

Kur, Jumīti, glabājies Šādu garu vasariņu? - Klētiņā, aizdurvē, Jaunu meitu pūriņā.

Eita visi nu uz lauka

Eita visi nu uz lauka Jumi ķert tīrumā: Kas saķers rudzu Jumi, Tam būs laime citu gadu.

Es atradu rudza Jumi

Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.