Kaite man siliņā

Kaite man siliņā,
Kaite sila maliņā:
Silā mani odi ēda,
Spāres sila maliņā.

Ko darīji, bāleliņ

Ko darīji, bāleliņ, Visu dienu siliņā? -Bitītēm namu daru, Lai tās ziemu nesasala.

Silā gāju, silā teku

Silā gāju, silā teku, Silā manim lieli prieki: Silā manim bišu dārziņš Silā govju laidarīts.

Skrej, bitite, lauz galviņu

Skrej, bitite, lauz galviņu Degošā siliņā, Kam tu manu dējoliti Skabargainu nosmādeji.

Neviens mani nedzirdēja

Neviens mani nedzirdēja, Kad jūrā gavilēju; Jūras kāpas, tās dzirdēja, Silā sīki priedulāji.