Ko darīji, bāleliņ

Ko darīji, bāleliņ,
Visu dienu siliņā?
-Bitītēm namu daru,
Lai tās ziemu nesasala.

Pērkoņam visa zeme

Pērkoņam visa zeme, Man deviņi bāleliņi; Šķir, Dieviņ, lietus tūci Deviņiem gabaliem!

Viena pate es māsiņa

Viena pate es māsiņa, Man deviņi bāleliņi; Man deviņi bāleliņi Kā tie rīta auseklīši.

Ej, kaziņa, kārklu grauzt

Ej, kaziņa, kārklu grauzt, Negrauz zaļo ozoliņu: Lai stāv zaļais ozoliņš Mana tēva bitītēm.

Sasadzīra div’ bagati

Sasadzīra div' bagati Ziemu ciest, nesasalt: Bitit' koka namiņā, Rudzits zemes gabalā.