Jānīts savu kumeliņu

Jānīts savu kumeliņu
Uz akmeņa kaldināja,
Lai nedzēra rāvūdeni,
Lai nerūsa pakaviņi.

Atsaraunat, skauģa bērni

Atsaraunat, skauģa bērni, Samīs manis kumeliņis, Samīs manis kumeliņis Tēraudiņa pakavāmi.

Jānīts jāja niedru tiltu

Jānīts jāja niedru tiltu Ar diženu kumeliņu; Rīb tiltiņš, žvadz iemaukti, Skan tērauda pakaviņi.

Kas tik diži rībināja

Kas tik diži rībināja Aiz tā mana zirgu staļļa? Mārtiņš dīda kumeliņu, Vara važu turēdams.

Pērkons jāja pieguļā

Pērkons jāja pieguļā Ar deviņi kumeliņi; Tā maliņa dunēt dun, Kur pērkoņa pieguļnieki.