Visi saka, visi saka

Visi saka, visi saka:
– Puisīšam laba dzīve!
Lai aršana, ecēšana,
Kur pieguļas gulēšana!
Jāj rītā sētiņā
Bez pērnā kumeliņa.

Agri, agri gaiļi dzied

Agri, agri gaiļi dzied Mana tēva sētiņā; Vēl agrāk bāleliņi Kulsta linus piedarbā.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Man māsiņas tā nav žēl

Man māsiņas tā nav žēl Kā māsiņas vainadziņa; Māsiņai staigajot, Spīdēj` visas sētmalītes.

Lec, Saulīte, lec, Saulīte

Lec, Saulīte, lec, Saulīte, Spīd' ar mūsu sētiņā: Ir mums tava gaišumiņa Vajadzēt vajadzēja.